Prezenţe instituţionale

Consulate Onorifice al României în Regatul Belgiei

Au fost înfiinţate consulate onorifice româneşti la Anvers (consul onorific Jean-Marie Bavo Denis, 1993-ianuarie 2014, consul onorific Isy Noel Lesman începând cu noiembrie 2015) Malines (decembrie 1995), Liège (octombrie 2006) şi Bruges (septembrie 2008).


Atribuţiile, drepturile şi îndatoririle consulilor onorifici:

 Atribuţii generale:

 • reprezentarea intereselor României în mediile politice, economice şi culturale în care activează;
 • promovarea obiectivelor României în plan politic şi economic la nivelul guvernelor locale, liderilor politici, mass-media etc;
 • stimularea dezvoltării relaţiilor şi facilitarea contactelor economice şi comerciale între companii româneşti şi străine, precum şi recomandarea de agenţi economici din circumscripţia consulară şi sprijinirea încheierii de contracte comerciale;
 • oferirea de informaţii privind mediul de afaceri şi oportunităţile din România;
 • promovarea cooperării între reprezentanţii comunităţilor româneşti la nivel local;
 • stimularea dialogului şi cooperării între comunităţile locale şi România;
 • transmiterea de informaţii privind evoluţii în domeniul comercial, economic, cultural-ştiinţific în circumscripţia consulară în care activează;
 • diseminarea de informaţii privind România comunităţilor  şi mass-media locale;
 • oferirea de asistenţă şi consultanţă cetăţenilor români aflaţi în situaţii deosebite;  
 • recomandarea de avocaţi pentru susţinerea intereselor persoanelor fizice şi juridice române în cadrul procedurilor judiciare şi administrative deschise în circumscripţia consulară;
 • promovarea fenomenului cultural românesc în mediile în care activează;
 • stimularea cooperării între universităţile româneşti şi străine.


 Drepturi:

 • să arboreze drapelul naţional al României la sediul oficiului consular onorific şi pe mijloacele de transport, atunci când acestea sunt folosite în interes de serviciu;
 • să plaseze pe clădirea în care funcţionează oficiul consular onorific stema de stat a României şi să aplice o inscripţie corespunzătoare cu denumirea şi rangul oficiului consular, în limba română şi în limba statului de reşedinţă;
 • să primească sprijin din partea autorităţilor statului de reşedinţă pentru obţinerea localului oficiului consular onorific;
 • libertatea de deplasare şi de circulaţie pe teritoriul statului de reşedinţă, sub rezerva legilor şi a regulamentelor referitoare la zonele în care accesul este interzis sau reglementat din motive de securitate naţională;
 • să aplice sigiliul şi ştampila pe documentele oficiale emise de oficiul consular;
 • libertatea de comunicare a oficiului consular onorific pentru orice scopuri oficiale îi permite acestuia să comunice cu guvernul, cu misiunile diplomatice şi cu celelalte oficii consulare ale României prin folosirea tuturor mijloacelor de comunicaţie, inclusiv valiza diplomatică sau consulară;
 • libertatea de a comunica cu cetăţenii români aflaţi pe raza circumscripţiei consulare;
 • libertatea de a comunica cu autorităţile locale competente din circumscripţia consulară;
 • să solicite informaţii de la autorităţile locale din circumscripţia consulară în caz de deces al unui cetăţean român, de instituire a tutelei sau curatelei unui cetăţean român, de producere a unui accident rutier în care este implicat un cetăţean român, de naufragiu al unei nave care navighează sub pavilion românesc, ori în caz de accident al unei aeronave înmatriculate în România,
 • să viziteze cetăţeanul român arestat sau privat de libertate sub orice formă, ori aflat în executarea unei pedepse privative de libertate în circumscripţia consulară, în cazul în care cel în cauză nu se opune;
 • să beneficieze de distincţiile şi onorurile specifice recunoscute de legislaţia română, legislaţia locală şi practica internaţională;


 Îndatoriri:

 • să asigure un local corespunzător pentru sediul oficiului consular care să nu lezeze demnitatea şi prestigiul statului român şi să suporte toate cheltuielile de funcţionare a acestuia;
 • să păstreze separat corespondenţa oficială şi arhiva consulară şi să asigure protecţia lor, în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Viena din 1963 referitoare la relaţiile consulare;
 • să aibă în toate împrejurările o comportare demnă şi morală ireproşabilă;
 • să nu folosească poziţia sa oficială pentru obţinerea de avantaje personale incompatibile cu calitatea de consul onorific;
 • să nu facă declaraţii incompatibile cu calitatea sa oficială, care ar putea prejudicia relaţiile României cu statul de reşedinţă sau cu alte state;
 • să anunţe de îndată, prin orice mijloace, instituţiile abilitate ale statului român în cazul în care împotriva sa se iniţiază o procedură judiciară de către autorităţile statului de reşedinţă, ori urmează a fi reţinut pentru executarea unei pedepse privative de libertate;
 • să informeze, pe orice cale pe care o are la dispoziţie, autorităţile române competente în cazul în care autorităţile statului de reşedinţă decid sau au în vedere să-i retragă recunoaşterea calităţii de consul onorific ori intenţionează să facă acest lucru şi să comunice motivele unei astfel de decizii;
 • să informeze misiunea diplomatică română atunci când lipseşte mai mult timp din localitatea de reşedinţă, se află în concediu de odihnă sau este împiedicat să-şi îndeplinească sarcinile oficiale;
 • să solicite expres consimţământul autorităţilor române în situaţia în care autorităţile statului de reşedinţă, indiferent de motivele invocate, încearcă să pătrundă în sediul oficiului consular, în încăperile în care se află corespondenţa oficială şi arhiva, sau i se solicită să depună mărturie în calitate de expert în materie de legislaţie română;
 • în caz de încălcare a statutului său de consul onorific sau de comitere de fapte incompatibile cu calitatea sa de reprezentant al statului român, ministrul afacerilor externe al României va hotărî să-i revoce patenta consulară.

 

Programul de lucru al Secției Consulare, pentru vineri, 24 ianuarie 2020 (Ziua Unirii Principatelor Române),

22.01.2020

Potrivit legislației române a muncii în vigoare, în zile de sărbatoare legală, Secția Consulară este închisă. În ziua ziua de vineri, 24 ianuarie 2020 (Ziua…

Comunicat de presă – Ziua Culturii Naționale, la 170 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu

16.01.2020

Ambasada României în Regatul Belgiei a găzduit în data de 15 ianuarie a.c. evenimentul aniversar „Stelele-n cer” un recital de muzică și poezie dedicat Zilei…

Întrevederea ambasadorului României în Belgia cu președintele Parlamentului Valon

15.01.2020

În data de 15 ianuarie, la Namur, ambasadorul României în Belgia a avut o întrevedere oficială cu Jean-Claude Marcourt, președintele Parlamentului valon. Au fost…

COMUNICAT DE PRESĂ - Ambasada României în Regatul Belgiei onorează artiștii români prezenți la evenimente culturale de excepție din cadrul Festivalului Internațional de Arte EUROPALIA Romania 2019

19.12.2019

Ambasada României în Regatul Belgiei și Institutul Cultural Român Bruxelles au organizat joi, 19 decembrie 2019, o întâlnire a personalităților culturale ale…