Relaţii bilaterale

Relaţiile cultural-ştiinţifice

În conformitate cu Acordul de cooperare culturală între România şi Regatul Belgiei, între cele două ţări au fost convenite programe de schimburi culturale, pe baza cărora se desfăşoară numeroase manifestări culturale: concerte, festivaluri artistice, expoziţii de artă plastică etc. România este invitata de onoare a Festivalului Internațional de Artă "Europalia", care se va desfășura în perioada octombrie 2019-ianuarie 2020. Ceremonia de semnare a Acordului-cadru pentru organizarea festivalului Europalia a avut loc la 14 septembrie 2017 la Palatul Egmont din Bruxelles.

Cooperare în domeniul academic

La data de 14 februarie 2008 a avut loc, la Bruxelles, semnarea Cartei de Parteneriat între Guvernul Comunităţii Franceze din Belgia şi Guvernul României, parteneriat reînnoit la 30 ianuarie 2018 pentru o perioadă de 5 ani. Carta de Parteneriat cu România face parte din Programul de Deschidere către Limbi și Culturi (fostul Program Limbă şi cultură de origine - LCO) al Guvernului Comunităţii Franceze din Belgia şi oferă posibilitatea predării limbii şi culturii române în şcolile belgiene prin organizarea de cursuri în unităţi de învăţământ patronate şi subvenţionate de Comunitatea Franceză, la nivelul învăţământului preşcolar, primar şi gimnazial.

Semnarea Cartei de Parteneriat face parte din strategia Guvernului României de extindere a proiectului pilot al Ministerului Educaţiei Naționale, privind predarea cursului opţional de limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi şcolare din alte state europene, precum şi pentru şcolarizarea copiilor lucrătorilor de origine română din aceste state, în conformitate cu Directiva 77/486/CEE.

Relaţiile în domeniul învăţământului superior sunt extrem de diversificate. Există parteneriate între cele mai importante universităţi belgiene şi române, în baza cărora se efectuează schimb de studenţi şi profesori, de bune practici şi know-how.

În octombrie 2010, a fost creat primul lectorat de limba română din Belgia în cadrul Universităţii Libere din Bruxelles (ULB). Lectoratul român este găzduit de Facultatea de Filozofie şi Litere a ULB şi funcţionează pe baza unui Protocol semnat în luna iulie 2010 între Institutul Limbii Române şi Universitatea Liberă Bruxelles. Pe postul de lector a fost selecţionată doamna Alice Toma de la Universitatea Bucureşti.

Lectoratul a fost creat la iniţiativa Ambasadei României şi este o expresie a dorinţei celor două părţi de dezvoltare a cooperării româno-belgiene pe linie academică, în condiţiile numărului în creştere de studenţi belgieni interesaţi de limba, cultura şi civilizaţia românească şi a prezenţei masive a studenţilor români în cadrul ULB.

Cooperare în domeniul ştiinţelor şi tehnologiei

La 27 noiembrie 1996, a fost semnat la Bruxelles Acordul de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între ministerele de resort, român şi flamand, iar la 25 iunie 1997, un acord similar a fost semnat la Bruxelles cu autorităţile valone.

Relaţiile în domeniul ştiinţific au fost potenţate de numeroase vizite și programe de cercetare comune promovate de entități publice și private din România și Belgia..

Cooperare în domeniul cultural

Dinamica promovării culturilor române și belgiene este însă impulsionată de Institutul Cultural Român, de numeroasele asociații româno-belgine precum și prin proiectele culturale inițiate de Ambasadă.

Cu ocazia vizitelor în Belgia ale preşedintelui Academiei Române (27-28 iunie 1996), a fost semnat Protocolul de cooperare între Academia Română şi Academia Regală de Ştiinţe, Litere şi Arte Frumoase (flamandă) din Belgia.

Comisiile mixte cu entităţile federate au dezvoltat proiecte culturale atât în perioada de pre-aderare, cât şi din 2007 până în prezent.

Relaţiile culturale sunt prezente şi în cadrul cooperării descentralizate, la nivel local existând o multitudine de parteneriate ce prevăd dezvoltarea cooperării culturale prin participarea la diverse festivaluri belgiene sau româneşti.

Programul de lucru al Secției Consulare, pentru vineri, 24 ianuarie 2020 (Ziua Unirii Principatelor Române),

22.01.2020

Potrivit legislației române a muncii în vigoare, în zile de sărbatoare legală, Secția Consulară este închisă. În ziua ziua de vineri, 24 ianuarie 2020 (Ziua…

Comunicat de presă – Ziua Culturii Naționale, la 170 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu

16.01.2020

Ambasada României în Regatul Belgiei a găzduit în data de 15 ianuarie a.c. evenimentul aniversar „Stelele-n cer” un recital de muzică și poezie dedicat Zilei…

Întrevederea ambasadorului României în Belgia cu președintele Parlamentului Valon

15.01.2020

În data de 15 ianuarie, la Namur, ambasadorul României în Belgia a avut o întrevedere oficială cu Jean-Claude Marcourt, președintele Parlamentului valon. Au fost…

COMUNICAT DE PRESĂ - Ambasada României în Regatul Belgiei onorează artiștii români prezenți la evenimente culturale de excepție din cadrul Festivalului Internațional de Arte EUROPALIA Romania 2019

19.12.2019

Ambasada României în Regatul Belgiei și Institutul Cultural Român Bruxelles au organizat joi, 19 decembrie 2019, o întâlnire a personalităților culturale ale…