Ambasada

Despre noi

 Activitatea Ambasadei României în Regatul Belgiei se articulează plecând de la patru obiective prioritare:

  • consolidarea relaţiilor politice bilaterale;
  • promovarea proiectelor de cooperare economică;
  • dezvoltarea parteneriatelor bilaterale la nivel academic, ştiinţific, educaţional şi al comunităţilor;
  • integrarea armonioasă, afirmarea plenară şi prezervarea valorilor spirituale ale comunităţii româneşti din Regat.

Relaţiile politice belgo-române au atins un nivel de excelenţă remarcabil, reliefat în timpul vizitei Majestăţii Sale Regele Albert al II-lea la Bucureşti, în iulie 2009, precum şi cu ocazia manifestărilor de celebrare, în 2010, a 130 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice între cele două state.

Pe acest fundament solid, acţiunea concretă a Ambasadei vizează diversificarea continuă a cooperării în plan politic, economic, academic şi cultural. Sunt avute în vedere cu prioritate proiectele iniţiate în domenii cu aplicabilitate nemijlocită cum ar fi inovaţia-cercetarea, buna guvernare, cooperarea descentralizată, sau educaţia. Un domeniu distinct şi dinamic al dialogului bilateral este cel al afacerilor europene, unde există un potenţial considerabil de cooperare în vederea integrării depline a României în Uniunea Europeană.

Ambasada acordă atenţie intensificării relaţiilor economice între cele două ţări prin stimularea interesului investitorilor belgieni pentru piaţa românească şi prin sprijinirea oamenilor de afaceri români în vederea extinderii activităţilor lor în Belgia. De asemenea, încurajăm interacţiunea dintre cercurile de afaceri române şi belgiene pentru a facilita dezvoltarea de parteneriate şi investiţii comune.

În egală măsură, preocupările Ambasadei se îndreaptă către cetăţenii români aflaţi în Belgia. Comunitatea românească din Regat este în continuă creştere şi afirmare, tot mai mulţi dintre concetăţenii noştri alegând în ultimii ani Belgia ca destinaţie pentru muncă, studii, afaceri sau turism. Ambasada îşi propune, ca misiune cu caracter permanent, încurajarea spiritului asociativ al românilor din Belgia, în vederea afirmării plenare şi conservării identităţii şi valorilor spirituale româneşti.

 

Programul de lucru al Secției Consulare, pentru vineri, 24 ianuarie 2020 (Ziua Unirii Principatelor Române),

22.01.2020

Potrivit legislației române a muncii în vigoare, în zile de sărbatoare legală, Secția Consulară este închisă. În ziua ziua de vineri, 24 ianuarie 2020 (Ziua…

Comunicat de presă – Ziua Culturii Naționale, la 170 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu

16.01.2020

Ambasada României în Regatul Belgiei a găzduit în data de 15 ianuarie a.c. evenimentul aniversar „Stelele-n cer” un recital de muzică și poezie dedicat Zilei…

Întrevederea ambasadorului României în Belgia cu președintele Parlamentului Valon

15.01.2020

În data de 15 ianuarie, la Namur, ambasadorul României în Belgia a avut o întrevedere oficială cu Jean-Claude Marcourt, președintele Parlamentului valon. Au fost…

COMUNICAT DE PRESĂ - Ambasada României în Regatul Belgiei onorează artiștii români prezenți la evenimente culturale de excepție din cadrul Festivalului Internațional de Arte EUROPALIA Romania 2019

19.12.2019

Ambasada României în Regatul Belgiei și Institutul Cultural Român Bruxelles au organizat joi, 19 decembrie 2019, o întâlnire a personalităților culturale ale…